Clubkadercoaching: sleutel tot vitale sportvereniging

Vanuit het Project Clubkadercoach Haarlem kunnen Haarlemse sportverenigingen sinds kort ondersteuning aanvragen op drie belangrijke thema’s: clubkadercoaching, bestuurlijk-organisatorische problematiek en inzet van de buurtsportcoach. “Zo kunnen we ook de kleinere of kwetsbaardere clubs bedienen”, zegt Sjoerd Hamann, coördinator van het project vanuit SportSupport Kennemerland. “Daarmee wordt het hier veel breder uitgerold dan het oorspronkelijk als landelijke pilot werd ingestoken.”

Clubkadercoaching is het op pedagogisch-didactisch vlak begeleiden van (jeugd)trainers en coaches bij sportverenigingen. Met het doel hen meer plezier en zelfvertrouwen in de training te geven, waardoor je hen langer voor de club behoudt. Sjoerd: “Doordat bereidwillige ouders vaak zomaar voor een groep pubers worden gegooid, is het verloop erg groot. Als clubkadercoach lopen we nu gedurende één seizoen met hen mee, waarbij we intensief observeren en allerlei tips en tricks meegeven. Hoe enthousiasmeer je een grote groep? Wat is ‘positief coachen’? Maar ook: hoe willen we hier met elkaar omgaan? Dat zorgt voor meer (zelf)ont- wikkeling en meer sportplezier, zowel bij kids als bij de trainers.”

Extra ondersteuning
SportSupport helpt met het opzetten, uitvoeren en borgen van zo’n clubkadercoachingstraject. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat de vereniging zelf die rol van trainersbegeleider uiteindelijk overneemt. Sjoerd: “Maar soms zijn ze daar organisatorisch nog niet klaar voor. Dan denken we eerst mee over bestuurlijke vraagstukken en inrichting. Ook kan het zinvol zijn om te beginnen met het verstevigen van de positie binnen de wijk. Een goed functionerende sportclub is immers essentieel voor de omgeving en hoe sterker die verbinding, hoe vitaler de vereniging. In zo’n geval kan een buurtsportcoach uitkomst bieden voor het organiseren van open dagen, (school) sporttoernooien of wijk-gerelateerde activiteiten. Daarom starten we elk traject met een verkennend gesprek waarin we samen bepalen welke onderwerpen aandacht behoeven.”

Positief Sportklimaat
Zo werden bij voetbalvereniging sv Geel-Wit ’20 al vijftien jeugdcoaches door SportSupport begeleid, zowel één-op-één als in groepsbijeenkomsten. Jeugdvoorzitter Lennert Böhmer kan het iedereen aanraden. “De clubkadercoach helpt je met het opbouwen van een gezonde club door over de hele breedte een veilig en positief sportklimaat te creëren. Fantastisch om te zien hoe dat gaat leven! Ouder-coaches wisselen nu onderling ervaringen uit, kunnen vragen stellen en hebben het gevoel dat ze er niet meer alleen voor staan. Op die manier blijven zij betrokken bij de club en motiveren zij anderen weer om zich ook in te zetten. En dan kom je tot wat ‘verenigen’ in de kern inhoudt: mét elkaar, voor elkaar en allemaal doen wat je leuk vindt, namelijk samen lekker sporten.”

Voor meer informatie, kijk op www.sportsupport.nl/clubkadercoach-2

bekijk de hele agenda