Rolmodellen stimuleren positieve ontwikkeling jongeren

De Haarlemse stichting Triple ThreaT zet onder meer sport, cultuur en lifestyle in om te zorgen dat jongeren zich positief kunnen ontwikkelen en hun perspectieven kunnen vergroten. Daarbij zijn rolmodellen onmisbare steunpilaren. Shadde Fessaha deed in het kader van zijn opleiding Sportkunde bij Hogeschool Inholland Haarlem een afstudeeronderzoek naar rolmodellen bij Triple ThreaT.

Shadde Fessaha: ‘Bij Sportkunde wordt sterk ingezet op wat sport méér kan bieden dan alleen plezier of ontspanning. Bijvoorbeeld rondom gezondheid, mentaliteit en community-vorming.’

´De rolmodellen van Triple ThreaT zijn een positief voorbeeld voor jongeren die hier komen’, vertelt Shadde. ‘Zij coachen en stimuleren jongeren en spreken hen aan op hun talenten en passie. Ze zijn er ook als jongeren het moeilijk hebben of in de problemen zitten. Daarbij wordt sport vaak ingezet als maatschappelijk middel. Dat je sport op die manier in kunt zetten, had ik zelf nooit zo ervaren. Tot ik met een vriend meeging naar de open dag van Sportkunde, waar sterk wordt ingezet op wat sport méér kan bieden dan alleen plezier of ontspanning. Bijvoorbeeld rondom gezondheid, mentaliteit, communityvorming, noem maar op. Ik vond dat heel interessant en wist meteen dat ik deze opleiding wilde doen.’

Workshops en clinics

‘Ik had van mensen uit mijn omgeving wel eens gehoord van Triple ThreaT, maar kende het verder niet echt. Tot een ouderejaars studiegenoot me meenam naar een overleg. Daar werd meteen naar mijn mening gevraagd en mocht ik overal over meepraten. Na het gesprek zeiden ze: “je past goed bij ons, kom gewoon hier je afstudeerstage doen!” Ook tijdens de stage werd ik overal mee naartoe genomen, van workshops en clinics op pleintjes tot en met gesprekken met topkledingmerken en met de burgemeester. Ze hebben me overal bij betrokken en in mij geïnvesteerd, waardoor ik nog meer gedreven raakte om deze opdracht zo perfect mogelijk te doen.’

‘De rolmodellen kwamen tot nu toe vrij natuurlijk bij Triple ThreaT, met name uit het netwerk van de oprichters. Inmiddels is de organisatie gegroeid en zijn er meer rolmodellen nodig, ook van buiten dat netwerk. Dan is het goed dat er wat meer structuur en lijn in komt. Hoe kom je aan rolmodellen, wat wordt er van hen verwacht en welke eisen worden aan hen gesteld? Andersom is het voor beginnende rolmodellen best spannend om jongeren te begeleiden. Hoe doe je dat en op welke manieren kun je jongeren positief stimuleren? Tijdens mijn onderzoek heb ik onder meer een handboek ontwikkeld, onderbouwd met theorieën en ervaringen van huidige rolmodellen.’

De stap naar professional

‘Mijn afstudeeronderzoek is inmiddels afgerond, waarmee ik mijn opleiding met succes heb afgerond. Bij Triple ThreaT bespreken we nu hoe ik vervolg kan geven aan mijn onderzoek en maak ik zelf de stap naar rolmodel. Ik ben hier op mijn plek en vind het geweldig om nu als professional bij te dragen aan Triple ThreaT en vooral aan de toekomst van de jongeren die hier komen.’

www.inholland.nl/sportkunde

bekijk de hele agenda