Congres Lokaal Sportakkoord verbindt goede (sport)ideeën

Tijdens het Congres Lokaal Sportakkoord op 23 mei ondertekenen de Haarlemse kernsportverenigingen het nieuw Convenant Topsport. Al is het congres vooral bedoeld om verenigingen, sportaanbieders, organisaties én individuele initiatiefnemers op weg te helpen met hun idee om de sport in Haarlem te versterken.

‘Het eerste Lokaal Sportakkoord 2020-2021 kwam tot stand vanuit een brede coalitie van experts uit sport, onderwijs, zorg en welzijn’, vertelt Jeroen Koomen, vanuit SportSupport betrokken bij de organisatie van het congres. ‘Daarbij is vooral ingezet op sportactivatie: meer mensen laten voldoen aan de beweegrichtlijnen en regelmatig laten sporten, al dan niet in verenigingsverband. Er is onder meer afgesproken om mensen te helpen die met initiatieven komen die daaraan bijdragen. De ondersteuning kan zowel plaatsvinden in kennis en contacten als in publiciteit en financiële ondersteuning.’

Buurtsportcoaches

‘Voor dit congres is iedereen uitgenodigd die een idee of initiatief heeft voor de sport in Haarlem. Of dat nu een volledig uitgewerkt plan is of nog maar een hersenspinsel – mits mensen er serieus werk van willen maken natuurlijk. Voorbeelden van eerdere initiatieven die zijn ondersteund, lopen uiteen van een Obstacle Run tot Beweeggroepen voor ouderen. Eigenlijk kan alles, als je maar mensen in beweging wilt brengen. En vaak zijn er al bestaande partijen die kunnen ondersteunen, denk alleen al aan de buurtsportcoaches die vanuit SportSupport actief zijn.’

‘Handbiker en meervoudig Paralympisch medaillewinnaar Jetse Plat opent het congres met een inspirerend verhaal. Aansluitend gaan we, onder leiding van experts, in groepen zelf aan de slag met de zes pijlers van het Lokaal Sportakkoord. Dat zijn inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. Op voorhand is het mogelijk om te komen eten, zodat je anderen al in informele sfeer kunt ontmoeten. Mocht je meteen iemand treffen waarmee je je idee verder uit kunt werken: prima, zoek een rustig plekje op en ga aan de slag! Voor je het weet loop je naar buiten met de juiste contacten en wellicht ook financiële ondersteuning om je idee te realiseren.’

i Informatie en aanmelden: www.sportsupport.nl

bekijk de hele agenda