Marije Deutekom

De kracht van sport

Als lector ‘Kracht van Sport’ hield Marije Deutekom zich bezig met praktijkgericht onderzoek rondom sportparticipatie en vitaliteit. Sinds februari 2020 is ze de nieuwe directeur van het Domein Gezondheid, Sport & Welzijn voor alle locaties van Hogeschool Inholland én vestigingsdirecteur van Inholland Haarlem.

‘Mijn werk als lector richtte zich vooral op onderzoek naar de waarde van sport en bewegen voor je gezondheid en algemene welzijn’, vertelt Marije Deutekom. ‘Daarin was de vertaalslag naar de praktijk erg belangrijk. Dat bewegen goed voor je is, zowel in preventieve zin rondom gezondheid en welzijn als in sociaal opzicht, is algemeen bekend. Toch blijkt uit onderzoek dat bijna de helft van de mensen onvoldoende beweegt. Er valt nog een wereld te winnen, zéker als je inzoomt op specifieke doelgroepen.’ 

Marije Deutekom
Marije Deutekom

Aangepast sporten
‘Zo doet slechts één op de vijf mensen met een beperking aan sport. De drempel om te gaan sporten is vaak te hoog, zowel in mentaal opzicht als in praktische zin, denk bijvoorbeeld aan aangepaste faciliteiten. Die inzichten hebben ertoe geleid dat we samen met andere partijen het project “my personal coach” zijn gestart. Studenten van onze opleiding Sportkunde worden in samenwerking met Buurtsportcoaches van onder andere SportSupport gekoppeld aan een kind met een beperking. De student begeleidt en motiveert het kind om een passende sport te vinden, ontzorgt de ouders daarin en probeert eventuele belemmeringen weg te nemen. Dat vind ik een prachtig voorbeeld van hoe onderzoek en praktijk bij elkaar komen en studenten vervolgens bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk.’

Gezonde leefstijl
‘Dit voorbeeld sluit goed aan bij waar ik voor sta. De drie gebieden gezondheid, sport en welzijn hebben zoveel samenhang, waarbij wat mij betreft sport niet voor niets in het midden staat. Sport en bewegen zijn zo belangrijk voor een gezonde leefstijl, ik hoop echt dat we daar alerter op worden en dat daar meer aandacht voor komt. Eén van mijn ambities is om daar in samenwerking met andere partijen vanuit Inholland aan bij te dragen en de professionals op te leiden die daarbij direct van toegevoegde waarde zijn.’ 

Binnen het Domein Gezondheid, Sport & Welzijn (GSW) biedt Inholland Haarlem de opleidingen Sportkunde, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) en Social Work aan. Kijk voor informatie over alle GSW-opleidingen van Hogeschool Inholland op: www.inholland.nl/gsw 

bekijk de hele agenda