Door Paralympics meer aandacht voor aangepast sporten

Sport en bewegen voor mensen met een beperking staat de laatste jaren volop in de belangstelling van overheid, organisaties en het brede publiek. Successen op de Paralympics spelen daarin zeker een rol. Toch is sporten voor mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend.

 

‘We streven in Nederland naar een inclusieve samenleving. Waarin iedereen met plezier kan deelnemen aan een, eventueel aangepaste, sport naar keuze’, zegt Dennis van der Snoek, coördinator Aangepast Sporten bij Stichting SportSupport Kennemerland. ‘Onderzoek laat echter zien dat slechts 23% van de mensen met een beperking wekelijks sport, tegenover 54% van de mensen zonder beperking. Daarom spannen gemeenten, sportverenigingen en belangenorganisaties zich in om aangepast sporten zoveel mogelijk onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Want niet alleen is bewegen lichamelijk goed, het maakt ook zelfredzamer, geeft meer zelfvertrouwen en eigenwaarde.’

Belemmeringen wegnemen

‘Redenen voor achterblijvende sportdeelname zijn onder meer het ontbreken van een passend aanbod, financiële middelen, begeleiding of vervoer. Maar ook pijn en angst kunnen een rol spelen. Want voor wie ooit langdurig heeft moeten revalideren, klinkt sport waarschijnlijk vooral risicovol. Samenwerking met de zorg kan dan van onschatbare waarde zijn, waarbij de revalidatiearts adviseert over passende sport, de juiste hulpmiddelen of een correcte zithouding. Daar is nog veel winst te behalen!’

Uniek sporten.nl

‘Sportaanbod en de zoekende sporter met een beperking komen bij elkaar op unieksporten.nl, een landelijk platform. Daar tonen verenigingen hun aanbod en de sporter kan met behulp van slimme filters zoeken op leeftijd, beperking of soort sport in de regio. Niet alle verenigingen zijn ingericht op gehandicaptensport, maar samen gaan we op zoek naar oplossingen en door regionale samenwerkingen is er vaak aanzienlijk meer mogelijk.’

Interessante ontwikkelingen

‘Er is gelukkig steeds meer oog voor aangepast sporten. Zo biedt Stichting Mentelity Foundation snowboardlessen aan bij SnowWorld, Heliomare geeft surftherapie in Wijk aan Zee en bij de Kennemer Keien in de Tetterodehal spelen mensen met én zonder beperking samen rolstoelhockey. Mooi zijn ook de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sporten, zoals boccia (verwant aan pétanque) dat op paralympisch niveau wordt gespeeld. En parallel hieraan groeit ook de aandacht voor talent.’

www.sportsupport.nl

bekijk de hele agenda