Door samenwerking meer resultaat

Samen verder bouwen aan topsport en talentontwikkeling. Dat is de kern van de intentieverklaring, die werd ondertekend door de Haarlemse topsportverenigingen en sportinstanties. Met als doel om gezamenlijk de voorwaarden te creëren voor bestuurders, trainers/coaches en vooral sporters om op topniveau te kunnen presteren.

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke intentieverklaring wordt getekend, vertelt Theo van Hoesel, voorzitter van het Platform Topsport Haarlem. ´Haarlem heeft jarenlang zes kernsporten gekend. Dat waren judo, honk- en softbal, badminton, turnen en schaatsen. Later zijn schaken en karate daarbij gekomen en recent zijn ook rugby en basketbal toegevoegd. Een prima ontwikkeling, die laat zien dat we het als stad goed doen op het gebied van topsport. Gelet op de ‘nieuwkomers’ én omdat er bij verenigingen personele wisselingen plaatsvinden, is het goed dat we nu opnieuw de intentie uitspreken dat we gezamenlijk blijven bouwen aan dat topsportklimaat.’

Lerende netwerken

De ondertekening vond plaats op het congres Lokaal Sportakkoord. Naast de topsportverenigingen ondertekenden ook CIOS Haarlem/Nova College, het Mendel College, accommodatiebeheerder SRO en Stichting SportSupport Kennemerland de intentieverklaring. De verschillende partijen vormen met elkaar ‘lerende netwerken’. Van Hoesel: ‘Er zijn veel onderwerpen die spelen in de sport en bij verenigingen, waarbij we van elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld een vereniging die al ervaring heeft met het organiseren van een internationaal toernooi, of een partij als het Nova College die veel kennis heeft van didactiek. Door het topsportnetwerk regelmatig bij elkaar te brengen, kunnen alle partijen van elkaar leren, ontstaat er uitwisseling en komt er samenwerking tot stand.’

Hans Gootjes (CIOS Nova College) en Theo van Hoesel (voorzitter Platform Topsport Haarlem) ondertekenen de intentieverklaring topsport en talentontwikkeling.

‘Ook zijn er veel thema’s die sport-overstijgend spelen en waar we bijvoorbeeld gezamenlijke bijeenkomsten voor kunnen beleggen. Neem alleen al de bestuursorganisatie. Als bestuur van een sportclub ben je architect van het succes: wat zijn de visie en het beleid waar de rest van de vereniging op kan bouwen? Of denk aan praktische zaken als de nieuwe ubo- en WBTR-wetgeving. Het is handiger om gezamenlijk uit te zoeken wat je daar mee moet, dan dat iedere vereniging dat voor zich doet – zeker omdat het vrijwel altijd een vrijwilliger is die hier een hoop tijd in moet steken. Het helpt enorm als besturen onderling hun kennis delen en elkaar helpen, waar nodig ondersteund door externe deskundigen.’

Voeding en krachttraining

‘Voor trainers en coaches kun je denken aan train-de-trainer-programma’s rondom bijvoorbeeld voeding, krachttraining, mentale training, enzovoorts. Ook voor topsporters en met name talenten zijn zulke zaken van belang, laten we dat dan Haarlem breed aanbieden in de vorm van workshops, expertbijeenkomsten en clinics. Nu zijn er natuurlijk verschillen tussen sporten. Zo is ‘voeding’ heel anders voor sporters die werken met gewichtsklassen dan bij sporten die dat niet doen en zal krachttraining voor pak hem beet schakers niet zo interessant zijn. Maar er zijn meer dan voldoende onderwerpen waar we wel gezamenlijk op kunnen trekken, met als doel om de voorwaarden te scheppen voor topsporters en talenten om het meeste uit hun carrière en ontwikkelingskansen te halen.’

Meer informatie over topsport en talentontwikkeling op www.sportinhaarlem.nl

 

Foto’s: Renata Jansen

bekijk de hele agenda