Het basisschoolkind centraal op Sportkundecongres Inholland

Het Sportkundecongres van Hogeschool Inholland Haarlem, in samenwerking met Scopo Atletico, vond dit jaar plaats op 15 februari op de locatie van Inholland-vestiging Haarlem. Aanwezig  waren alle eerstejaars Sportkunde-studenten, maar ook alumni, netwerkpartners en sportprofessionals uit het regionale werkveld. Doel was elkaar te ontmoeten, kennis op te doen en kennis te delen.

Deelnemers congres Sportkunde

Studenten, alumni, sportprofessionals en netwerkpartners gingen zelf actief aan de slag bij de diverse workshops op het Centre Court van Inholland Haarlem.

De organisatie was in handen van vierdejaarsstudenten Sportkunde (uitstroomprofiel Sport en Maatschappij) Damian Regter, Sem van Oosten en Thomas Rasenberg. En het thema was de leefstijl van het basisschoolkind. ‘De motorische ontwikkeling van kinderen loopt terug’, legt Damian uit. ‘50% beweegt te weinig of te eenzijdig en er wordt amper nog buiten gespeeld. Beweging, voeding en ontspanning zijn dan essentiële onderdelen om kinderen op een gezonde manier te helpen opgroeien. Daarom was het congres rond die drie pijlers ingericht.’

Inspiratie
Keynote-spreker was Alexander Webb van KLABU, de Amsterdamse organisatie die jongeren wereldwijd helpt hun levens weer op te bouwen door sporten in vluchtelingenkampen mogelijk te maken. Vervolgens gingen de deelnemers zelf actief aan de slag tijdens verschillende interactieve workshops – in het klaslokaal, in de sporthal en op het Centre Court buiten. Onderwerpen waren  gamification, breed-motorische ontwikkeling, het inzetten van bekende spelers als rolmodel en sportparticipatie bij kinderen met een beperking.

Ook kwamen de natuur (Hero Kinderopvang), gezonde schoollunches (Tommy Tomato) en een positief sportklimaat (PASS Sports Coach Academy) aan bod. De genodigden uit het werkveld bespraken intussen in een parallel programma de dynamische schooldag en differentieel leren; aansluitend was er voor hen een informele netwerkborrel.’

Nieuwe inzichten
‘Dit is voor alle partijen interessant’, zegt Denyse Goedemoed, Sportkunde-docent bij Inholland Haarlem. ‘Het huidige werkveld hoort over de nieuwste ontwikkelingen, de drie student-organisatoren doen belangrijke organisatieskills op, terwijl de eerstejaarsstudenten veel input krijgen voor een project later dit jaar: het organiseren van een innovatieve beweegactiviteit op een basisschool dat aansluit bij de belevingswereld van het kind.’

Marco Neuvel, oprichter van Scopo Atletico, ziet in deze studenten de ‘nieuwe opvoeders’. ‘Dit zijn de sportkundigen van de toekomst, die straks weer een nieuwe generatie in beweging moeten krijgen. Wij proberen hen daarin op te leiden. Op zo’n congres ontdekken ze welke sportprofessionals op welk vlak actief zijn, en wat zij  met hun opleiding kunnen bereiken. Ook zien zij de impact van sport in de wereld. En ondertussen ontmoet iedereen elkaar – het werkveld, de studenten. Overal zie je mooie kruisbestuivingen ontstaan.’

bekijk de hele agenda