Iedereen moet veilig, zorgeloos en met plezier kunnen sporten

Sport is voor iedereen. Dat lijkt vanzelfsprekend maar helaas ervaren nog veel mensen belemmeringen. Bijvoorbeeld vanwege hun religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of fysieke beperkingen. De sportvereniging is er alles aan gelegen om een inclusief en veilig sportklimaat te realiseren. Maar hoe richt je dat goed in?

“Wij helpen Haarlemse verenigingen om hiermee aan de slag te gaan en een toegankelijke sportomgeving te creëren voor iedereen”, zegt verenigingsadviseur Jeroen Tuininga van SportSupport Kennemerland. “Het is goed als clubs daar beleid op hebben: wat versta je onder inclusie? Hoe ga je met elkaar om? Wat betekent dat voor leden, voor ouders? Een belangrijk onderdeel van ons werk is het begeleiden van verenigingsbesturen en het oprichten van commissies voor een positief sportklimaat, zodat dit thema breed wordt gedragen binnen de club. Daarnaast biedt SportSupport clubkadercoachingstrajecten voor coaches en trainers, we leiden vertrouwenscontactpersonen op en organiseren een Sportcongres op 16 oktober met gemeentelijke ondersteuning.”

Coming Out Day

Natuurlijk bepalen verenigingen zelf wat ze willen doen, benadrukt collega-verenigingsadviseur Jeroen Koomen. “Maar wij kunnen wel dingen aandragen. Zoals rondom Coming Out Day op 11 oktober, dé dag waarop de lhbtiq+-gemeenschap wereldwijd aandacht vraagt voor meer acceptatie. Op die dag hijsen we samen met de gemeente Haarlem publiekelijk de regenboogvlag en teams die dat willen kunnen de regenboogaanvoerdersband dragen.” Koomen vindt het een mooie ontwikkeling dat die vlag bij steeds meer verenigingen permanent wappert. “Het is een krachtig symbool om te laten zien dat iedereen welkom is.”

Betrokken

Zo ook bij hockeyclub Saxenburg. “Wij proberen de ‘buurtclub’ te zijn waar mensen zich het hele jaar door comfortabel en thuis voelen, al kun je nooit alles 100% uitbannen”, aldus voorzitter Robert Kroes. “Daarom hebben we deze zomer doorgehockeyd – jong, oud, alles door elkaar -, zijn onze bestuurders nooit te beroerd een handje te helpen, en lossen we conflicten snel op via de vertrouwenspersoon. Ik geef leden bewust veel verantwoordelijkheid, want wie zich betrokken voelt, doet er alles aan om de sfeer en cultuur van de eigen club te bewaken. Het gaat erom dat iedereen zichzelf mag zijn. En dat je dat uitdraagt in alles wat je doet.”

 

 

bekijk de hele agenda