Inholland doet onderzoek naar én in beweegvriendelijke omgeving

In Haarlem zijn meerdere initiatieven genomen om meer mensen in beweging te krijgen. Zoals de Kwiekroute in Boerhaavewijk en de Nationale Diabetes Challenge. In hoeverre wordt er  gebruikgemaakt van dit aanbod? Wat gaat er goed, waar is verbetering nodig en hoe loopt de samenwerking tussen betrokken partners? Naar dit alles doet Hogeschool Inholland Haarlem  onderzoek.

Evert van Rest werkt als docent en onderzoek Sport en Maatschappij bij Inholland met een klein team aan het onderzoek. ‘Een onderzoek als dit is van belang om in beeld te krijgen welke lessen er te leren zijn voor zowel toekomstige initiatieven als voor beleidsmaatregelen. Zo vind ik bij de Nationale Diabetes Challenge heel interessant, dat deelnemers aangeven dat het sociale aspect  belangrijk voor hen is. Een Buurtsportcoach of fysiotherapeut zou misschien zeggen: we kunnen effectiever aan de slag op de atletiekbaan, terwijl deelnemers juist een andere omgeving willen zien. Dat is waardevolle informatie voor hoe je je activiteiten organiseert en aanbiedt.’

Straatmeubilair
‘De Kwiekroute is een wandel- en beweegroute die gebruikmaakt van het straatmeubilair. Dit is tot stand gekomen omdat bewoners vroegen om een activiteit in de buitenlucht. Maar er wordt nog niet zoveel gebruik van gemaakt als gehoopt. Daarover spreken we onder meer met deelnemers, met buurtbewoners die de route niet gebruiken en met de wandelbegeleiders. Maar ook met de huisarts en de fysio. Waarom lukt het hen wel of niet om deelnemers hiernaar door te verwijzen?’

Leereffect
‘We kijken ook nadrukkelijk naar de organisatie- en beleidskant in komen tot een beweegvriendelijke omgeving: hoe loopt bijvoorbeeld de samenwerking tussen sportuitvoerders en andere  betrokkenen, of juist tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente. Waar kan de doorlooptijd sneller of waar ervaren ambtenaren zelf bureaucreatie of stroperigheid? We beogen met
dit onderzoek dan ook niet zozeer ‘een rapport op te leveren en dat was het’ maar willen samen met alle betrokkenen een leereffect creëren. De ambities reiken verder dan ‘het onderzoeksresultaat’ en zijn vooral gericht op: hoe gaan samen verder, zowel aan de uitvoerings- als aan de beleidskant. Wat er uiteindelijk natuurlijk aan bij moet dragen om ‘heel Haarlem’ in beweging te krijgen.’

Het onderzoek is één van de acht onderzoeken in het hele land rondom ‘de beweegvriendelijke openbare ruimte’ waaraan een zogenoemde KIEM-subsidie is toegekend. Samenwerkingspartners zijn SportSupport en de gemeente Haarlem en Stichting Dock. De naam van het onderzoek sluit aan bij het initiatief Heel Haarlem Wandelt.

bekijk de hele agenda