Inholland Haarlem eerste hogeschool ter wereld met Skills Garden

Hogeschool Inholland Haarlem opent op dinsdag 1 maart het volledig vernieuwde Centre Court. Op het binnenplein is onder meer een ‘Skills Garden’ aangelegd, waar studenten en medewerkers worden gestimuleerd om in beweging te komen. Inholland Haarlem is daarmee de eerste hogeschool ter wereld met een eigen Skills Garden.

“Het uitgangspunt van een Skills Garden is dat de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ wordt ingericht”, vertelt Ans Konijn, opleidingsmanager Sportkunde bij Inholland Haarlem. “Dit met als doel om mensen van alle leeftijden uit te nodigen én uit te dagen om er te sporten, spelen en bewegen. Het inzetten van ‘sport en bewegen’ voor een gezondere leefstijl neemt een belangrijke plek in binnen onze opleiding Sportkunde. In het algemeen zijn dit belangrijke speerpunten in het beleid van Inholland Haarlem. De hele corona-tijd heeft wat mij betreft nog eens onderstreept hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Los daarvan weten we uit onderzoek dat we veel te veel stilzitten, terwijl bewegen juist zo goed is voor je fysieke én je mentale gezondheid. Dankzij de Skills Garden is onze eigen buitenruimte nu zo ingericht dat mensen worden uitgenodigd om te gaan bewegen, als onderbreking van dagelijkse studie en werk.”

“Bewegend leren neemt een steeds grotere plaats binnen het onderwijs. Onder meer de studenten van Sportkunde en de Pabo zullen ook les krijgen en lesgeven op dit court. Verder verwacht ik dat er in de toekomst vaste momenten worden aangeboden waarop er activiteiten zijn onder leiding van studenten. Voor onze eigen medewerkers en studenten én voor mensen van buiten. Zo geven onze tweedejaarsstudenten Sportkunde les aan de kleuterklassen van de basisschool, dat kan ook buiten op dit plein, dat ons heel veel mogelijkheden biedt en echt een verrijking is voor onze campus.”

De Skills Garden is ontwikkeld in samenwerking met René Wormhoudt, met het Athletic Skills Model als uitgangspunt. Daarbij heeft een student Sportkunde bij medestudenten van verschillende opleidingen geïnventariseerd wat zij graag in en op het plein wilden hebben. Bij de opening van het Centre Court en de Skills Garden op dinsdag 1 maart om 13.30 uur vertelt René Wormhoudt over de visie achter de Skills Garden, waarbij onder meer (plezier in) bewegen, aanpassingsvermogen en de ontwikkeling van zowel het brein als het onderwijs samenkomen. Zo zijn de velden asymmetrisch, waarmee de hersenen worden geprikkeld. Daarbij worden niet de ‘standaard’ sport- en spelactiviteiten aangeboden, wat mensen uitdaagt om nieuwe en andere spellen te bedenken, terwijl ondertussen alle grondvormen van bewegen aan bod komen.

Verder staan op het openingsprogramma onder meer een freestyle-show van 4 professionele atleten onder leiding van Luciano Balestra, freerunning topatleet bij TeamNL, en organiseren studenten Sportkunde de Inholland Games voor studenten en medewerkers. Een DJ van het Conservatorium Haarlem van Inholland zorgt voor sfeervolle muzikale ondersteuning.

www.inholland.nl

 

bekijk de hele agenda