Inholland Haarlem en Scopo Atletico bekrachtigen samenwerkingsverband

Een gezonde toekomst voor iedereen! Een ambitie die de Sportkunde-opleiding van Hogeschool Inholland Haarlem en Scopo Atletico met elkaar gemeen hebben. De twee partijen werken dan ook al enige tijd met succes samen. Om die samenwerking te bekrachtigen en uit te breiden, is begin december op het compleet vernieuwde Centre Court van Inholland een officiële samenwerkingsovereenkomst getekend.

Scopo Atletico is opgericht door bewegingswetenschapper Marco Neuvel, vanuit de visie dat sporten een perfect middel is om je te ontwikkelen op persoonlijk, motorisch en sociaal vlak. Scopo richt zich op het in beweging krijgen/houden van kinderen en doet dat onder meer door het aanbieden van beweegonderwijs, verjaardagsfeestjes en één- en meerdaagse beweegkampen. Ook geven Neuvel en zijn team uitvoering aan het RUIG-programma, waar kinderen buitenspelen in de natuur en vooral lekker vies mogen worden, in plaats van binnen achter een schermpje te zitten.

Buitenspelen

´Bij veel van deze activiteiten zijn stagiaires en/of afstudeerders van de opleiding van Sportkunde van Inholland Haarlem betrokken´, vertelt Marco Neuvel, zelfs sinds maart van dit jaar ook als docent Sport & Maatschappij aan de opleiding verbonden. ´Zo doet Isa een afstudeeropdracht bij Scopo, waarbij ze een plan van aanpak opstelt en uitvoert om RUIG weer verder te ontwikkelen en zo het buitenspelen voor nog meer kinderen mogelijk te maken. En Laurens gaat in het kader van zijn projectopdracht in het vierde jaar een congres organiseren rondom ‘Het Bewegende Kind’, waarbij hij weer de eerstejaarsstudenten Sportkunde betrekt en we ook samen met Inholland optrekken.´

Ans Konijn, teamleider Sportkunde, benadrukt hoe belangrijk de samenwerking met partijen als Scopo Atletico is. ´Vanuit onze opleiding willen we midden in het werkveld zitten. Dat doen we al op allerlei manieren, met studenten, docenten en onderzoekers. Natuurlijk door stages en afstudeeropdrachten, maar ook door gezamenlijk projecten op te zetten en samen te bouwen aan een gezondere samenleving. Dus directe aanwezigheid in stad en streek, bijvoorbeeld in het SportLab of door onze inzet in het wijkcentrum in de Amsterdamse buurt. Geweldig dat onze studenten bij zulke partijen een goede plek kunnen vinden. Daar kunnen ze zich laten gelden als sportprofessionals en een directe bijdrage leveren. Daarnaast zien we een duidelijke groei in het aantal Sportkunde-studenten, dus zijn er ook steeds meer plaatsen nodig voor stages en afstudeeropdrachten.´

Inclusie en preventie

Carla Rinkel, manager Onderwijs en Onderzoek, beaamt de woorden van Ans Konijn. ´Wat mij betreft past de invalshoek van Scopo Atletico rondom het in beweging krijgen én houden van kinderen heel goed bij de thema’s die belangrijk zijn binnen ons domein Gezondheid, Sport en Welzijn. Namelijk inclusie, dus ‘iedereen kan meedoen’, en preventie op het gebied van leefstijl en gezondheid. Dat is wat wij onze studenten willen meegeven en zelf uit willen dragen. Deze vormen van samenwerken spelen daar een hele belangrijke rol in. Daarnaast is er voor onze studenten en docenten ook veel te leren van het ondernemerschap en enthousiasme van Scopo Atletico.´

Genoeg gepraat: een sportieve activiteit mocht niet ontbreken bij de ondertekening van de overeenkomst. Marco Neuvel haalde snel wat kleine balletjes uit een sporttas en daagde samen met compagnon Mike van den Ban Inholland uit voor een motorische opdracht. Daarbij moest de ene bal onderhands gegooid en gevangen worden en de ander bovenhands. Ans Konijn en Carla Rinkel namen de uitdaging uiteraard aan en zo vlogen de balletjes over en weer, terwijl twee anderen begonnen met een potje voetvolley. Een viertal studenten kwam aanlopen en vroeg of zij ook al gebruik mochten maken van het vernieuwde, net opgeleverde Centre Court en leefde zich uit op het Crosfitt Station. En zo gebeurde in het klein wat zowel Inholland als Scopo Atletico in het groot voor ogen heeft: meer mensen aan het bewegen krijgen en een gezonde toekomst voor iedereen. Op dinsdag 1 maart wordt het Centre Court samen met Sportkunde-studenten nog officieel geopend met een (sport)programma.

 

bekijk de hele agenda