Klimaatadaptieve kunstgrasvelden

Het kunstgrasveld van de toekomst ligt al klaar. Op 15 maart werden de eerste duurzame en klimaat- adaptieve velden opgeleverd bij Korfbalcentrum Kleverlaan (C.K.V. Rapid en H.K.C. Haarlem). Dat vertelt Matthijs de Boorder, beleidsadviseur Sport van de gemeente Haarlem, vol trots.

De gemeenten Haarlem en Amsterdam en SRO Kennemerland hebben subsidie gekregen vanuit het EU-LIFE Project. Dit project behelst het verduurzamen van de Amsterdamse en Haarlemse kunstgrasvelden op de thema’s circulariteit, duurzaam bouwen, klimaat- adaptatie en energieopwekking. Centraal hierbij staat de innovatieve aanbestedingsmethodiek van Scale Up voor de toekomstbestendige kunstgrasvelden, onder begeleiding van PIANOo. Dit is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er wordt ingezet op samenwerking tussen overheid en marktpartijen, en tussen marktpar- tijen onderling in één uitvoerend consortium. Op deze wijze wordt een optimale veldkwaliteit bewerkstelligd; binnen het kader van de kwaliteitseisen van NOC*NSF en de sportbonden. Het balletje moet wel goed rollen natuurlijk.

Nieuwe technieken, ruimtebesparing en maatwerk
Met de toepassing van het ‘kunstgrassportveld 2.0’ wordt de steeds schaarser wordende openbare ruimte geoptimaliseerd. Het is een gegeven dat kunstgras intensiever én het hele jaar door bespeeld kan worden. Het oppervlaktebeslag van kunstgrassportvelden is groot en biedt kansen om naast de sportfunctie, tevens gebruikt te worden voor waterberging, lokale hittebe- strijding en energieopwekking. Door deze openbare ruimte meervoudig te gebruiken, kunnen velden bijdra- gen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen. Door het project is er van de meeste ‘oude’ kunstgrasvelden al een goed inzicht in de lokale bodemgesteldheid en omgevingsparamaters. Hierdoor kan snel worden ge- schakeld met marktpartijen en een maatwerkoplossing aangeboden worden.

Projecten binnen de gemeente Haarlem
Onder de korfbalvelden van C.K.V. Rapid en H.K.C. Haarlem ligt dus nu een meerlagensysteem in een be- tonnen bak met kratten van gerecycled kunststof voor het bufferen van regenwater. Dit regenwater verdampt vervolgens in warmere periodes, waardoor de nabije omgeving wordt gekoeld. Bij overvloedige regenval, wordt automatisch afgewaterd naar de omgeving. Ten slotte is het gras ingevuld met gerecycled zand. Ande- re opties voor de invulling zijn een kurk-olijfpittenmix of helemaal geen invulproduct.

EU-LIFE | Scale up zoekt jou
Matthijs roept ondernemers op zich te melden als zij een product of dienst hebben die toepasbaar zijn op of onder kunstgrasvelden. Ook voor voor bedrijven en in- novators die nu niet actief zijn in de kunstgrasbranche kan deze opgave interessant zijn. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij mdeboorder@haarlem.nl.

bekijk de hele agenda