Nationale Sportkunde Dag bij Inholland groot succes

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Met dat thema gingen docenten, teamleiders en medewerkers van alle Sportkunde-opleidingen uit heel Nederland aan de slag op de Nationale Sportkunde Dag. 

Ans Konijn nam als teamleider Sportkunde bij Inholland de rol van dagvoorzitter op zich. Ze gaf na het welkom heten van haar collega’s, van onder meer Fontys Hogeschool, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Zeeland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, HAN en Hanzehogeschool Groningen, aan vereerd te zijn om vanuit Inholland host te zijn van deze dag. Daarbij prees ze nadrukkelijk de organiserende studenten voor de gedegen voorbereiding. Die studenten, dat zijn Jaap, Floor, Jeffrey, Ruben en Raymond. Voor deze vierdejaarsstudenten Sportkunde maakte de organisatie van de dag onderdeel uit van hun afstuderen. Een hele uitdaging om voor honderd vakgenoten, en dan ook nog eens voornamelijk docenten, zo’n groot evenement op te zetten.

Design Thinking

Er was voor gekozen om de dag te beginnen met twee keynotespeakers die met hun inleiding de kaders voor de dag bepaalden. Guido Stompff, sinds kort lector Design Thinking bij Inholland, introduceerde de aanwezigen in zijn vakgebied. “Heel simpel gezegd”, vertelde Stompff, “is Design Thinking een manier om problemen op te lossen. Meestal doen we dat door analyse, zoeken naar de oorzaak van het probleem en vandaaruit verder werken, of besluitvorming, kiezen uit verschillende mogelijkheden om een probleem aan te pakken. Bij Design Thinking ga je aan de slag om verschillende opties te creëren en te testen en deze gedurende het proces bij te sturen”. Hij legde uit hoe de methode van Design Thinking kan bijdragen aan onverwachte oplossingen, ook binnen het onderwijs. Zo daagde hij bijvoorbeeld docenten uit om studenten direct te betrekken bij het ontwikkelen van de lesstof en de wijze waarop die wordt aangeboden.

Generatie Z

De andere keynote kwam van Jos Ahlers, die op boeiende en humoristische wijze inging op de kenmerken en eigenaardigheden van de verschillende generaties. Met in het bijzonder aandacht voor Generatie Z, geboren tussen pakweg 1996 en 2012 en daarmee de huidige en aankomende studenten. “We zijn geneigd om te zeggen dat ‘zij’ alleen maar met hun schermpjes bezig zijn”, opende Ahlers. “Het zijn dan ook kinderen van de vierde industriële revolutie, ze kennen de wereld alleen maar mét internet als vanzelfsprekende aanwezigheid. Online is offline en andersom. Als je een laagje dieper kijkt, zie je dat ze eigenlijk enorm sociaal bezig zijn, continue bezig met het onderhouden van hun netwerken.”

Actief leren

In de middag werd in workshops een praktische verdiepingsslag gemaakt met mogelijkheden om het onderwijs te vernieuwen. Zo presenteerde Jos Vaes in een workshop ‘actief leren’ hoe je binnen één les op meerdere mogelijkheden studenten kunt enthousiasmeren om aan de slag te gaan. Dus gingen sommigen eerst achtergrondonderzoek doen, terwijl anderen met elkaar de materie bespraken en de doeners juist weer direct met de opdracht aan de slag gingen. Ondertussen liep de presentatie van Vaes gewoon door, voor wie nog wat meer over het onderwerp wilde horen.

www.inholland.nl/sportkunde

bekijk de hele agenda