Nieuwe initiatieven na congres Haarlems Sportakkoord

Voor iedereen die bij wil dragen aan de sport in Haarlem, vond eind mei het congres Lokaal Sportakkoord plaats. Met zowel bestuurders, trainers en ondernemers als vertegenwoordigers van welzijnsinstanties, gemeente en onderwijs, werden de nodige nieuwe initiatieven op poten gezet of verder uitgebouwd.

Vanuit het Lokaal Sportakkoord Haarlem worden initiatieven ondersteund om meer mensen in beweging te krijgen. Dat kan plaats in de vorm van onder andere geld, kennis, contacten en/of publiciteit. Zoals eerder onder meer de beweeggroepen voor 60-plussers, Back2Football en de Teaming Obstacle Run. Op het congres kon iedereen met een goed idee, of die bij wil dragen aan het idee van anderen, aansluiten bij één van de zes workshops rondom de zes pijlers van het sportakkoord. Dat leverde de nodige plannen op, zowel in de startfase als meer vergevorderd. Een selectie.

Inclusief sporten en bewegen

Op Heliomare willen ze revalidanten ook ná hun revalidatie graag blijvend aan het sporten houden. Aan de anderekant bekijken verenigingen als Spaarnestad (zitvolleybal), Duijnwijck (parabadminton) en de Haarlemse handbike-vereniging in oprichting juist hoe zij meer mensen kunnen
bereiken. Die match was dus snel gemaakt.

Duurzame infrastructuur

Een multi-inzetbaar sport- en beweegpark, zowel geschikt voor opkomende ‘urban sports’ zoals freerunnen, als voor krachtsport, fysiotherapie en buurtactiviteiten. Vitaal Haarlem, Wesley4motion en Munki Motion zagen het helemaal voor zich. Een locatie hebben ze ook al op het oog en tijdens het congres werden de eerste afspraken gemaakt met SportSupport en de gemeente Haarlem.

Vitale aanbieders

Een Haarlemse apotheek signaleert dat er regelmatig medicijnen worden verstrekt, terwijl patiënten misschien beter geholpen zijn met sport- of beweegaanbod. Daarop ontstond een gesprek over (het verbeteren van) de aansluiting ‘preventie’ en ‘sport en bewegen’. Daarover werden ideeën en contacten uitgewisseld, onder meer met Hogeschool Inholland (Sportkunde en lectoraat Kracht van Sport).

Positieve sportcultuur

Samen met de verenigingen Geel-Wit, HLC en TPV Pim Mulier ontstond het idee trainers/begeleiders in de hele stad te ondersteunen, zodat zij de vaardigheden ontwikkelen om in lessen en trainingen een prettig sportklimaat te creëren. Waarbij de docenten van het CIOS Nova College mogelijk een rol kunnen spelen vanuit hun kennis en ervaring rondom didactiek en pedagogiek.

Vaardig in bewegen Vaardig in bewegen

Voor deze pijler waren te weinig aanmeldingen, waardoor er tijdens het congres geen workshop plaatsvond. Wel was er interesse vanuit diverse scholen om na te denken over een integrale aanpak op sport en bewegen voor (jonge) kinderen in Haarlem. Een aantal scholen, waaronder het Mendelcollege, zal hiervoor
na de zomer een eerste bijeenkomst beleggen.

Topsport die inspireert

Bij de bestuurders van de Haarlemse topsportverenigingen bleek behoefte aan onderlinge intervisie. Zowel rondom beleidszaken (missie/visie/doelstelling) als rondom praktische regelzaken zoals ubo- en WBTR-wetgeving. Ook werden suggesties gedaan rondom ‘train-de-trainer’ en het ondersteunen van toptalenten. Platform Topsport Haarlem neemt het voortouw om de diverse suggesties te concretiseren.

Het congres Lokaal Sportakkoord werd georganiseerd door Stichting SportSupport Kennemerland en Hogeschool Inholland. Kijk voor een uitgebreider verslag en foto’s op www.sportinhaarlem.nl

bekijk de hele agenda