Onderzoek naar innovatief sportaanbod

Ieder jaar stoppen 150.000 mensen met voetballen bij een club. Tegelijkertijd zijn meer flexibele vormen van sporten in opkomst. Om daar op in te spelen is er vanuit het Voetlab* onderzoek gedaan en geëxperimenteerd met nieuw aanbod aan sportactiviteiten.

‘In eerste instantie hebben we ons op meiden van 13 t/m 20 jaar gericht’, vertelt projectleider Vivianne Hahn, als ‘kwartiermaker Living Labs Sportkunde en Social Work’ bij Hogeschool Inholland Haarlem. ‘Veel jonge meiden sporten fanatiek bij een vereniging maar stoppen daarmee als ze 13 jaar worden. Vervolgens duurt het vaak jaren voor ze weer sport-actief worden. Vanuit onze opleiding Sportkunde hebben we onderzocht wat de reden is om te stoppen en vooral wat deze meiden wél motiveert. Daar kwam onder meer uit dat het competitieve aspect niet zo belangrijk is en dat ze niet te veel verplichtingen willen. Plezier en gezelligheid bleken juist heel waardevol, net wat ik ‘community-vorming’ noem. Daarom willen we in het vervolgtraject ook studenten Social Work laten aansluiten.’

Plezier en gezelligheid blijken heel waardevol.

Multisport
‘In de volgende fase gaan we, in samenwerking met meiden uit de doelgroep, verschillende nieuwe activiteiten uitproberen. Dat wordt breder dan alleen voetbal, omdat ‘multisport’ als duidelijke wens naar voren kwam. Het Voetlab wordt daarmee een Sportlab. Het is niet zo dat we in een keer met dé pasklare oplossing komen. We gaan met elkaar ontdekken wat wel en niet werkt om te komen tot een aanbod dat aanslaat bij deze doelgroep. Daarnaast breiden we het project uit met andere doelgroepen waarvoor sporten niet – of niet meer – vanzelfsprekend is. Het is nu belangrijk om het geheel zo te verankeren dat het op termijn zelfstandig kan voortbestaan. We zijn ruim een jaar bezig en hoewel ‘corona’ niet bepaald heeft meegeholpen, is duidelijk dat dit een heel kansrijk initiatief is. Ik vind het geweldig om te zien dat we van een papieren naar een operationeel proces gaan, zeker nu ook verenigingen en sportaanbieders aansluiten. In mijn ogen leveren we daarmee een waardevolle bijdrage aan een gezonde samenleving. Want zeker het afgelopen jaar hebben we wel ontdekt hoe belangrijk samen sporten is, vanuit fysiek én sociaal oogpunt.’

Het Voetlab is een initiatief van Hogeschool Inholland Haarlem, Gemeente Haarlem en SportSupport en wordt mede mogelijk gemaakt door de KNVB en ZonMW.

Kijk voor meer informatie op www.inholland.nl/sportkunde

bekijk de hele agenda