Deelnemers en begeleiders van de GLI.

Pilot ‘GLI en Sport’ van start gegaan

In januari ging in Haarlem-Schalkwijk de pilot ‘GLI en Sport’ van start, een samenwerking tussen leefstijlcoaches, SportSupport, gemeente Haarlem en GGD Kennemerland. Het doel? GLI-deelnemers op een laagdrempelige manier laten kennismaken met sport- en beweegactiviteiten waarmee ze ook na het programma doorgaan.

Deelnemers en begeleiders van de GLI.

Leefstijlcoach Eva Cornet (linksonder): ‘Met de GLI-interventie helpen we mensen een gezonde leefstijl en duurzame gedragsverandering te bereiken en te behouden.’

GLI staat voor gecombineerde leefstijlinterventie. Het is een 2-jarig traject, waarin volwassenen werken aan het verminderen van hun overgewicht. Op dit moment worden er vijf GLI-programma’s vergoed vanuit de basisverzekering. ‘Bedoeld voor iedereen met een BMI >30 (obesitas) of >25 (overgewicht) met onderliggende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten of diabetes’, zegt Haarlemse leefstijlcoach Eva Cornet. ‘Dan praat je over bijna de helft van de Nederlandse bevolking! Met de GLI-interventie helpen we mensen een gezonde leefstijl en duurzame gedragsverandering te bereiken en te behouden. Daarbij kijken we in groepsbijeenkomsten en individuele sessies naar gezonde voeding, beweging, maar ook naar stress, slaap, energiemanagement en goed leren plannen. In die zin draagt de GLI direct bij aan preventie.’

Extra beweegaanbod
Hoewel de GLI mensen motiveert om regelmatig te bewegen, is daadwerkelijk bewegen nog geen onderdeelvan de interventie. Terwijl dat het programma zeer ten goede zou komen, aldus Eva. ‘Deelnemers moeten dat nu zelf realiseren, maar vaak hebben zij te weinig budget of ze kennen de toegangswegen niet. Daarom zijn we, samen met een collega-leefstijlcoach, deze pilot gestart,  waarbij we vier extra beweegsessies toevoegen aan het interventieprogramma. Plus een persoonlijk gesprek met een beweegmakelaar. De beweegsessies worden verzorgd door  buurtsportcoaches,  die ook de gesubsidieerde beweegvarianten vanuit het sociale domein kennen. Uiteindelijk proberen zij iedereen binnen het lokale sport- en beweegaanbod te plaatsen.’

GLI-deelnemer Frans van den Berg (65) is blij met de extra bijeenkomsten: ‘Niet té intensief en leuk afwisselend. Prettig ook om dit met de groep samen te doen, daardoor voel je veiliger en op je gemak. Heel belangrijk bij zo’n traject.’ Eva vindt de beweegsessies een mooie kickstart voor het Haarlemse programma. ‘Eerdere pilots in het land laten al veelbelovende resultaten zien: mensen zijn gemotiveerder en gaan meer bewegen. Precies onze bedoeling!’

Meer over leefstijlcoaches en/of de GLI op www.fitmeteva.nl en op www.leefstijlcoacheskennemerland.nl.

bekijk de hele agenda