Plezier en presteren hand in hand

We winnen medailles, maar verliezen sporttalent doordat plezier naar de achtergrond verdwijnt. Terwijl ‘plezier en presteren’ prima hand in hand kunnen gaan. Dat is in een notendop wat sportpsycholoog Tim Koning en Thijs Wagenaar van YAAP sportpsychologen willen meegeven aan verenigingen die bezig zijn met talentontwikkeling. Onlangs gaven ze er in opdracht van Platform Sport in Haarlem twee online workshops over.

In de workshops zetten Tim en Thijs de deelnemers aan de slag om zelf het verschil te ervaren tussen een ‘groei-mindset’ en een ‘statische mindset’. Daarbij gaat iemand die denkt vanuit een statische mindset ervanuit dat talent en vaardigheden zijn aangeboren. Tim Koning: ‘En dus dat fouten en falen het gevolg zijn van ‘het toch niet kunnen’. Met het risico dat je vooral bezig bent fouten te voorkomen, minder plezier hebt, gedemotiveerd raakt of zelfs stopt als je weerstand ervaart. Vanuit een groei-mindset geloof je dat talent het startpunt is en dat je vandaaruit kunt leren en ontwikkelen – en dat fouten dus geen nederlaag zijn.’

Verkeerde plantje
‘Talentvolle sporters krijgen nogal eens te horen dat ze een ‘natuurtalent’ zijn. Dat klinkt positief, maar eigenlijk geef je een verkeerd signaal af. Het is een label dat past bij denken vanuit een statische mindset. Je geeft zogezegd het verkeerde plantje water. Prestaties die op jonge leeftijd geleverd worden, zijn een zwakke tot negatieve voorspeller voor toekomstig succes. Komt zo’n talent bij de senioren, dan is de weerstand hoger en lukt het misschien niet meteen om mee te komen of meteen de beste te zijn. Op zulke momenten komt het onder meer aan op mindset. Is het geloof in eigen ontwikkeling present en sterk, dan is er altijd ruimte voor groei en ontwikkeling. Wat ook ten goede komt van het plezier en de prestaties.’

Concreet aan de slag
Koning hoopt met de webinars een aanzet te geven om dat te veranderen. ‘De deelnemers reageerden enthousiast en we kregen terug dat ze met verschillende zaken concreet aan de slag kunnen. Met een paar verenigingen gaan we verder in gesprek en we hopen dan ook dat deze workshops het startpunt zijn, om in onze eigen stad een sportklimaat neer te zetten. Met een nieuwe kijk op winnen en verliezen, waar groei, prestatie en plezier op gelijke hoogte staan.’

 

bekijk de hele agenda