‘Raak: Sport naar werk’ – sport als maatschappelijk instrument

‘Raak: Sport naar werk’ is een bijzondere alliantie tussen re-integratiebedrijf Agros en gemeente Haarlem, UWV, SportSupport, DSS, IJsbaan Haarlem, SRO en andere lokale sportverenigingen. Al sinds 2016 werken deze organisaties samen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een respectvolle opstap naar werk te bieden.

Het doel is de ontwikkeling van kandidaten naar een betaalde baan, aldus projectmanager Rob Overpelt. Vanuit de gedachte dat sport activeert, en een werkplek motiveert om weer actief te worden op de arbeidsmarkt. “Het gaat om mensen die om diverse redenen de stap naar betaald werk nog niet kunnen maken, bijvoorbeeld jongeren uit het praktijkonderwijs, statushouders of Wajong-/WIA-kandidaten. Zij voeren laagdrempelige onderhoudswerkzaamheden uit bij verschillende sportverenigingen. Denk aan onkruid verwijderen, het schoonhouden van het complex of lichte ondersteuning bij evenementen. Op die manier bieden we een veilige werkervaringsplek om arbeidsritme en werknemersvaardigheden op te doen en zich te oriënteren op een passend beroep. Daarnaast zijn er wekelijks gezamenlijke sportactiviteiten onder professionele begeleiding. Want als je samen beweegt word je niet alleen lichamelijk fitter, je hebt ineens ook heel andere gesprekken.”

Geduld, aandacht en waardering

De groep varieert in leeftijd van 16 tot 63 jaar, met uiteenlopende achtergronden. Werkbegeleiders Rob Maassen van den Brink en Fred van den Heuvel zijn fysiek aanwezig bij de verenigingen om de kandidaten te begeleiden. Maassen: “We geven structuur mee, een beetje vakinhoudelijke kennis en kleine levenslessen voor de toekomst. Het mensen (weer) actief laten deelnemen aan de maatschappij, dat maakt dit project zo mooi. Ook helpen we bij persoonlijke problemen. Doordat de groep zo divers is, leren ze bovendien veel van elkaar.”

Deelnemer Quinten (17): “We helpen met taken waar vrijwilligers van een sportclub niet aan toekomen. Zoals tribunes repareren, kleedkamers netjes houden en blikjes, flesjes en papier inzamelen voor het goede doel. En ’s winters sorteren we speelgoed voor tweedehandswinkels.” Het leukste om te doen? “Afgezwaaide ballen uit de sloot halen. Lekker buiten in een bootje!”

Springplank naar de toekomst

Het Raak-project draait om kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling, benadrukt Overpelt. “Elk individu heeft zijn eigen tempo, specifieke leerdoelen en krijgt de benodigde ondersteuning om stappen te zetten in zijn of haar ontwikkeling. Het mes snijdt hier duidelijk aan twee kanten: bij de sportverenigingen blijft er geen werk meer liggen, terwijl wij een inspirerende en sportieve werkervaringsplaats voor onze kandidaten verschaffen. Dit is een prachtige springplank. Samen kun je groeien.”

>> Ondernemer op zoek naar maatschappelijke invulling? Neem dan eens contact op met agros.nl

bekijk de hele agenda