Sport in Haarlem zet in op topsport en talentontwikkeling

Het verbeteren van de samenwerking tussen organisaties en gezamenlijk werk maken van topsport en talentontwikkeling. Met dat doel werd Platform Sport in Haarlem vier jaar geleden opgericht. Ook geeft het Platform advies aan de gemeente Haarlem, onder meer over verdeling van subsidiegelden.

‘In Haarlem kennen we een aantal zogenoemde kernsporten’, vertelt Theo van Hoesel, voorzitter van Platform Sport in Haarlem. ‘Dat zijn sporten die al jarenlang presteren op het hoogste niveau. Momenteel zijn dat judo, honk- & softbal, schaatsen, turnen, badminton, schaken en karate. Het liefste willen we natuurlijk álle sporten ondersteunen. Maar er moeten binnen de beperkte tijd en middelen keuzes worden gemaakt en in Haarlem is gekozen voor deze kernsporten. Nu zijn er momenteel een aantal sporten waar ‘we’ het heel goed doen en die op het hoogste niveau actief zijn. Dan heb je het over rugby, damesvoetbal, basketbal en kunstschaatsen. Deze sporten worden op basis van een aantal criteria rondom beleid, organisatie en prestaties getoetst.’

Binnen het Lokaal Sportakkoord neemt het platform een verbindende rol op zich, met name rondom talentontwikkeling.
‘Binnen het Lokaal Sportakkoord neemt het platform een verbindende rol op zich, met name rondom talentontwikkeling.’
FOTO: RENATA JANSEN

Verbindende rol
‘Het Platform Sport in Haarlem zet zich verder in als netwerkpartij, bijvoorbeeld door verenigingen te ondersteunen en adviseren in het opzetten van een Regionaal Talenten Centrum. Zoals bij de gezamenlijke softbalverenigingen DSS, Sparks, OG en Olympia en bij badmintonvereniging Duinwijck. Ook binnen de totstandkoming en uitwerking van
het Lokaal Sportakkoord neemt het platform een verbindende rol op zich, met name rondom talentontwikkeling.’

‘Daarin zetten wij ons in voor het opzetten van een lerend netwerk. Daarmee bedoelen we het bij elkaar brengen van sporters, verenigingen, professionele partijen en deskundigen om kennis uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen. Ook voor zaken buiten de sport zelf, denk aan (para)medische zorg, omgang met de media, sponsorwerving en crowdfunding.’

Partijen bij elkaar
‘Een mooi concreet voorbeeld is de samenwerking met Hogeschool Inholland. Studenten Creative Business maken in samenwerking met een Haarlems sporttalent een promotievideo, die wordt ingezet voor de crowdfundingscampagne van het talent. Voor die crowdfunding trekken we dan weer op met Talentboek van Yvonne van Gennip, waarmee we onlangs een eigen pagina Talentboek Haarlem hebben gelanceerd. Zo brengen we allerlei partijen bij elkaar, gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van onze sporttalenten, zowel in sportief als in persoonlijk opzicht.’

‘Ik hoor in de stad nog wel eens gemopper dat Haarlem geen sportstad meer is. Nu vind ik het persoonlijk ook buitengewoon jammer dat bijvoorbeeld de basketbalweek en HFC Haarlem niet meer bestaan. Maar er zijn heel veel sporten en sporters die het fantastisch doen en waar we echt trots op mogen zijn. Laten we dat als stad omarmen en met alle partijen proberen de sport op een hoger niveau te krijgen. Vanuit het Platform Sport in Haarlem willen we daar in ieder geval graag aan bijdragen.’

bekijk de hele agenda