SportDaad wil beweegvriendelijke stad voor de Haarlemmers

Diverse personen en organisaties, door SportSupport lokaal uitgezet vanuit landelijk initiatief vanuit NOC*NSF, werken onder de naam SportDaad samen aan het verbeteren van sport, bewegen en gezondheid in de regio Haarlem. Onder meer door deze thema’s in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bij politici onder de aandacht te brengen tijdens het Politiek Sportdebat op 1 maart.

De initiatiefnemers van SportDaad vonden elkaar snel rondom de overtuiging dat er veel te winnen is met sport en bewegen. Sport draagt immers bij aan onder meer de fysieke én mentale gezondheid van burgers, de sociale samenhang in de samenleving, het vormen van normen en waarden, de leefbaarheid van de stad en het welzijn van haar inwoners. Daarnaast helpt sport en bewegen bij de vorming van (jonge) mensen, draagt het bij aan de economie en kan het een motor zijn voor innovatie en duurzaamheid.

Integratie van buurtwerk

Hoewel iedereen redelijk van al die voordelen doordrongen lijkt te zijn, valt er volgens de mensen achter SportDaad nog het nodige te verbeteren in Haarlem. Onder meer waar het gaat om de integratie van buurtwerk/maatschappelijke vraagstukken en sport. Maar ook in het beweegvriendelijker inrichten van de openbare ruimte, de professionalisering van buurt- en sportverenigingen en bij het inspelen op de veranderende sportbehoefte. Daarbij kan worden gedacht aan de verschuiving van sporten in verenigingsverband naar individueel en incidenteel sporten. Zowel bij professionals, als de sportschool of een personal trainer, als ongeorganiseerd hardlopen of een balletje trappen met vrienden.

SportDaad komt met een aantal concrete voorstellen, zoals het standaard opnemen van een paragraaf ‘sport en beweging’ in omgevingsvisies. Maar ook het ontwikkelen van een IT-applicatie om de beschikbaarheid van sportaccommodaties inzichtelijk te maken én deze direct te kunnen reserveren. Verder pleit SportDaad voor het hoognodig aanpakken van achterstallig onderhoud in binnensportaccommodaties, met name op scholen. Last but not least zou de gemeente Haarlem vol in moeten zetten op een vitaler Haarlem door het inzetten van zogenoemde clubkadercoaches, een project van NOC*NSF.

i Het Politiek Sportdebat vindt plaats op dinsdagavond 1 maart bij Olympia Haarlem en is openbaar toegankelijk na aanmelding op www.politieksportdebat.nl.

bekijk de hele agenda