‘Sporten is leuker dan ik dacht’

De pilot ‘GLI en Sport’ die in januari in Haarlem-Schalkwijk van start ging, verliep succesvol. GLI staat voor gecombineerde leefstijlinterventie. Het doel was om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met sport- en beweegactiviteiten waarmee ze ook na het programma doorgaan. Na een jaar blijkt dat de meeste deelnemers ook daadwerkelijk zijn blijven sporten.

GLI is een 2-jarig traject, waarin volwassenen werken aan het verminderen van hun overgewicht. Daarbij maakt het daadwerkelijk ‘in beweging komen’ niet standaard onderdeel uit van de GLI. In Haarlem is ervoor gekozen om deze belangrijke toevoeging wel te doen, vanuit een samenwerking tussen leefstijlcoaches, SportSupport, gemeente Haarlem en GGD Kennemerland. Frans van den Berg (65) nam dit jaar deel aan de pilot van vier beweegsessies en is enthousiast. “Het hele GLI-traject is in mijn ogen te theoretisch. Bewegen hoort er echt bij. Ik ben van nature niet zo’n sportman, deze lessen waren flink aanpoten.”

Vanuit de groep die les kreeg van de Haarlemse leefstijlcoach Eva Cornet, waren meer deelnemers die dankzij het project zijn gaan sporten of bewegen, vertelt Eva: “Bijna alle deelnemers gaven van te voren aan een hekel te hebben aan bewegen. Maar de laagdrempelige sport- en spelvariant die ze kregen aangeboden, beviel erg goed. Ze hadden niet het idee dat ze aan het sporten waren en gingen vrolijk naar huis. Vooral het sámen bewegen werd als positief ervaren.” Ook voor Frans is dit een belangrijk punt om te blijven sporten. “Ik heb nieuwe mensen leren kennen door de lessen, daar ben ik blij mee.”

Sport en spel uurtje
Naast de beweegsessies werden de deelnemers ook in contact gebracht met een ‘beweegmakelaar’ die het lokale sportaanbod onder de aandacht bracht. Frans: “Ik heb gekozen voor wandelen en zwemmen. Een wandeling maken met elkaar is gezelliger, samen zet je meer stappen dan alleen. Het zwemmen beviel me ook goed, maar dat stopte in de zomervakantie. Ik ga het bewegen weer meer oppakken. Ik ben vier kilo afgevallen dit jaar en sporten is leuker dan ik dacht.”

Volgens Eva hebben diverse deelnemers aangegeven behoefte te hebben aan meer beweegsessies dan de vier van de pilot. “Daar is gehoor aan gegeven. SportSupport organiseert sinds september iedere dinsdagavond in de gymzaal van basisschool De Brandaris aan de Frieslandlaan een sport en spel uurtje speciaal voor deze doelgroep.”

Meer over leefstijlcoaches en/of de GLI op www.fitmeteva.nl en op www.leefstijlcoacheskennemerland.nl.

 

bekijk de hele agenda