SportSupport brengt al 25 jaar mensen in beweging

Van Haarlem de meest beweegvriendelijke stad van Nederland maken. Dat is waar Stichting SportSupport Kennemerland zich voor inzet. Maar hoe geef je invulling aan zo’n ambitie?

‘Wandelen is laagdrempelig, gezond en kan medicijngebruik reduceren. Maar bovenal is het een belangrijke sociale interactie.’

‘We zijn al 25 jaar dé partner als het gaat om sport-en-beweegbeleid in de gemeente’, zegt Bas de Wit, senior manager sport en bewegen bij SportSupport. ‘Vanuit samenwerking activeren we inwoners en dat blijven we ook de komende 25 jaar gewoon doen.’

Sportcampagneteam

‘Wil je een beweegvriendelijke omgeving, dan moet je zorgen dat bewegen altijd aan alle kanten vooropstaat, óók als het gaat om de inrichting van de stad zelf. Wordt er bij een herinrichting van een wijk of een straat wel rekening gehouden met de behoefte aan bewegen? Om die gedachte aan de politiek mee te kunnen geven, hebben we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een lokaal sportcampagneteam geformeerd. Naar een idee vanuit NOC*NSF, samengesteld uit verenigingsbestuurders, bewoners en SportSupport. Eén team dat de hele sector vertegenwoordigt en dat het belang van sport en bewegen in de gemeente vooropzet.’

‘SportSupport verbindt en faciliteert’, zegt verenigingsadviseur Daniëlle Krijger. ‘Voor de campagne ‘Hoera we mogen weer bewegen’ brachten we alle sportaanbieders en sociale partners uit de stad bij elkaar. Samen hebben we voor iedere leeftijdscategorie (nul tot honderd) het complete sportaanbod zichtbaar gemaakt. We hebben in Haarlem een enorm rijk beweegaanbod en veel mogelijkheden om naar buiten te gaan. Hoe meer we dat gezamenlijk voor het voetlicht kunnen brengen, hoe meer de inwoners ervan profiteren.’

‘Voor een tweede initiatief, ‘Heel Haarlem Wandelt’, bundelen we alle actuele wandelinitiatieven. Wandelen is laagdrempelig, gezond en het kan medicijngebruik reduceren. Maar bovenal is het een belangrijke socialeinteractie, een mooie kans om de georganiseerde en ongeorganiseerde sport te combineren. De reden dat dit soort initiatieven zo goed landen, is omdat we wijkgericht georganiseerd zijn. We kennen de sport- en beweegaanbieders, inwoners en sociale partners en weten hierdoor wat er leeft in een wijk. Ons brede netwerk, gevoegd bij onze professionele kennis, die koppeling, die samenwerking, dat is onze kracht.’

Haarlems Sportakkoord

Beide interventies worden ondersteund vanuit het Haarlems Sportakkoord. Bas de Wit: ‘Iedereen met een tof beweeginitiatief kan zich hier melden. We merken dat er een groeiende behoefte is aan nieuwe sport- en beweegmogelijkheden, denk maar aan freerunning-parken, survivalparcours of vernieuwende lidmaatschapsvormen. Dus heb je ideeën, laat ze dan vooral horen!’

www.sportsupport.nl/sportakkoord

bekijk de hele agenda