Topsport Haarlem aan de slag met Code Goed Sportbestuur

In het bestuur komen bij een sportvereniging is niet zo moeilijk. Maar hoe word je een góed bestuurder? Je krijgt met veel verschillende zaken te maken en er zijn altijd zat onderwerpen en regelzaken die om aandacht vragen. Het Platform Topsport organiseert daarom bijeenkomsten om verenigingen te helpen onderweg naar een goed sportbestuur.

Sportjurist Peter van der Aart van het Platform Topsport Haarlem. ´Je ziet in de praktijk vaak supervrijwilligers die echt een standbeeld verdienen, maar ook jarenlang in een bestuur blijven zitten. Daarmee houd je innovatie tegen.´

Vanuit NOC*NSF is vorig jaar een nieuwe Code Goed Sportbestuur opgesteld. Dit om bij te dragen aan ‘good governance’, zodat verenigingen de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien én sporten voor alle leden veilig en gezond is. Voor sportbonden gelden zelfs verplichtingen op het gebied van Goed Sportbestuur. Voor verenigingen is dat niet zo, maar uiteraard is het ook daar belangrijk dat er wordt gezorgd voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving, vertelt sportjurist Peter van der Aart van het Platform Topsport Haarlem.

Juridische zaken

‘De Code Goed Sportbestuur richt zich op 4 pijlers: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. Concreet vertaald naar de vereniging moet je dan denken aan hoe bijvoorbeeld besluitvorming tot stand komt. Worden leden daarbij betrokken of op zijn minst geïnformeerd, of blijft dat bij een klein clubje bestuurders? Maar ook: heb je een vertrouwenspersoon bij de vereniging? Zijn juridische zaken goed geregeld? Is er diversiteit binnen het bestuur en het vrijwilliger kader? Wordt er nagedacht over de maatschappelijke rol van de vereniging?

´Een bekend fenomeen dat ook aan bod komt: is er een maximale zittingstermijn – en houden mensen zich daar ook aan? Je ziet in de praktijk vaak supervrijwilligers die echt een standbeeld verdienen, maar ook jarenlang in een bestuur blijven zitten. Daarmee houd je innovatie tegen én houd je in stand dat opvolging alleen maar moeilijker wordt. Als je nooit weggaat, komt er ook nooit een ander.’

Spiegel voorhouden

‘Je moet de ingevoerde Code niet zien als een examen, maar als een zelfevaluatie. Je krijgt een spiegel voorgehouden en wordt gedwongen te spreken over onderwerpen waar het binnen besturen niet vaak over gaat, omdat je in beslag wordt genomen door de dagelijkse gang van zaken. Ik zeg wel eens met een knipoog: binnen besturen wordt langer gepraat over de kleur van de koffiebekers dan over financieel beleid. Maar vraag je nou als vereniging meerdere offertes aan voor klussen, of is het vooral ‘ik ken nog wel iemand …’?´

´In juni hebben we een eerste bijeenkomst gehad met alle topsportverenigingen. Dat was een boeiende en nuttige bijeenkomst, waar we zeker vervolg aan geven. Ook richting de breedtesport. Het is een goede zaak dat we steeds zorgvuldiger worden omtrent goed bestuur in het sportlandschap. Dat draagt bij aan gezonde, sterke verenigingen en daarmee dus ook aan de sport in onze stad.’

 

bekijk de hele agenda