Vliegende start Sportlab Haarlem

Met de eerste editie van de Urban Spring Games is Sportlab Haarlem officieel van start gegaan. Het Sportlab is een samenwerking tussen Hogeschool Inholland Haarlem, SportSupport en de gemeente Haarlem/Lokaal Sportakkoord. Doel is om vanuit een vernieuwend sportaanbod meer mensen in beweging te krijgen. Daarbij wordt in eerste instantie ingezet op jongeren uit Haarlem-Noord, met als ambitie om zowel qua doelgroep als locatie steeds verder uit te breiden.

Dat sporten een positieve rol speelt voor de gezondheid en voor het sociaal welzijn is een gegeven, vertelt Willemijn Langkamp, onderzoeker bij de onderzoekslijn Kracht van Sport en docent Sportkunde bij Inholland Haarlem. ‘Toch zijn er veel mensen die niet of niet meer aan sport doen. Bij jongeren in de middelbareschoolleeftijd neemt de sportparticipatie bijvoorbeeld af. Zij zijn ook minder vaak lid van een vereniging. Tegelijkertijd zien we het aantal jongeren met overgewicht groeien. Hier is qua gezondheidspotentieel dan ook een enorme winst te behalen.’

Combinatie sport, cultuur en muziek
De Urban Spring Games zijn een goed voorbeeld van de kant die het Sportlab op wil, geeft Langkamp aan. ‘We hadden 3-tegen-3voetbal, boksen, dansen, een optreden van een rapper en een graffiti-workshop. Zo’n combinatie van sport, cultuur, muziek werkt goed en geeft een hele leuke sfeer en dynamiek. Uit vooronderzoek kwam ook naar voren dat zowel gezelligheid en ontmoeting als een divers sportaanbod voor deze groep jongeren belangrijk zijn. Veel meer dan competitief bezig zijn of steeds één enkele sport doen. Deze vorm past daar goed bij en de opkomst was dan ook redelijk, met zo’n vijftig jongeren over de hele dag. Voornamelijk jongens overigens, dus we hebben qua werving nog wat te doen richting de meiden.’

Uitbreiden en samenwerken
‘We hoopten eerlijk gezegd op meer deelnemers, maar al met al was het een hele geslaagde dag. Voor ons was het daarbij goed om te ervaren ‘wat werkt’ en hoe we deze toch lastige doelgroep kunnen bereiken. Zo gaan we in het vervolg de leeftijdsgroep uitbreiden met groepen 8, omdat jongeren op die leeftijd eerder te porren zijn voor zulke activiteiten – en er dan alvast vertrouwd mee raken. Ook gaan we meer samenwerken met scholen. Praktijkschool De Schakel is al als nieuwe partner aangesloten. Heel mooi, want het is bij uitstek de opzet van het Sportlab om samen op te trekken met onderzoek, onderwijs en praktijk. De Urban Spring Games hebben we bijvoorbeeld samen met voetbalclub EDO, boksschool New Sport Challenge en DSG Dans georganiseerd.’

Huiskamerconcept
‘Na de zomer gaan studenten Sportkunde meedraaien, vanuit de afstudeerrichting Sport en Maatschappij. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar belemmeringen om te starten met sporten. Denk aan mensen voor wie financiën een sta-in-de-weg zijn. Daar zijn oplossingen en regelingen voor, maar juist die groep mensen weet daar het bestaan niet altijd vanaf – of weet niet hoe je daar gebruik van kunt maken. Het zou geweldig zijn als onze studenten dat vanuit het Sportlab laagdrempeliger kunnen maken. Verder gaan studenten Social Work kijken naar ‘de sfeer-kant’ en community-vorming, bijvoorbeeld door een huiskamerconcept toe te voegen. Studenten van het CIOS aan het Nova College gaan zich dan weer inzetten bij de sportactiviteiten en komen met creatieve vormen daarvoor. Op die manier benutten we elkaars sterke punten en bouwen we al werkend – in de praktijk – een sterker sportnetwerk op.’

Waslijst aan ideeën   
Het Sportlab is pas net gestart, maar Willemijn Langkamp toont zich al zeer ambitieus en heeft een waslijst aan ideeën, mogelijke partners en kansrijke verbindingen. ‘Zo kampt de jeugdzorg met wachtlijsten. Uit meerdere onderzoeken weten we dat ‘sport’ bewezen effectief is als interventie. Bijvoorbeeld met runningtherapie, voor jongeren kan dat ook bokstherapie zijn. Ook voor jongeren met psychische klachten of jongeren die gepest worden is sporten een beproefd middel. Zo hopen en verwachten we bij te dragen aan verbeterde gezondheid, veerkracht en sociale cohesie in de Haarlemse wijken. Als ik zie wat er nu al ontstaat aan samenwerkingen, durf ik wel te spreken van een vliegende start en ben ik gesterkt in het idee dat het Sportlab daar een grote rol in kan spelen.’

Het Sportlab is een van de Living Labs van Hogeschool Inholland. In een Living Lab werken onderzoekers, docenten, studenten, bewoners en praktijkpartners samen aan innovatieve oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Dit gebeurt in een real-life omgeving.

bekijk de hele agenda