Sportakkoord verlengd: Sport verenigt Haarlem!

Om zoveel mogelijk Haarlemmers aan het sporten te krijgen en te houden, is het Haarlems Sportakkoord in het leven geroepen. Van daaruit worden verenigingen, (sport)organisaties en mensen met een goed initiatief op het gebied van sport en bewegen ondersteund. Dit kan zijn door kennis en ervaring te delen, aandacht te geven aan initiatieven of door een financiële bijdrage.

Het Haarlems Sportakkoord ging in 2019 van start vanuit een samenwerking tussen een groot aantal  sport- en maatschappelijke organisaties. Sindsdien zijn er meer dan 25 nieuwe sport- en beweeginitiatieven ondersteund. Zoals meerdere beweeggroepen voor senioren, voortgekomen uit samenwerkingen tussen sportverenigingen en fysiotherapeuten. Verder is er bijgedragen aan buitenspeelactiviteiten voor kinderen, lotgenoten-wandelgroepen, het verbeteren van sporttoegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking en de (tijdelijke) realisatie van een freerunpark en een pumptrack. Andere initiatieven die zijn ondersteund, zijn een Obstacle Run bij het Burgemeester Reinaldapark en Back2Football, een initiatief om voetballers die niet (meer) bij een vereniging spelen de kicksen weer onder te laten binden.

Op basis van de ervaringen in de afgelopen vier jaar is het Haarlems Sportakkoord verlengd.  Dat betekent dat ook de komende vier jaar Haarlemmers met een sport- of beweeginitiatief contact kunnen opnemen met het Haarlems Sportakkoord. Dat kan zijn in de ideeënfase, waarin er vooral behoefte is aan het uitwisselen van kennis of ervaring en waarbij (mogelijke) samenwerkingspartners worden gezocht. Er blijken in het bestaande sportnetwerk namelijk vaak mensen/organisaties te zijn die hulp of advies kunnen bieden. Als een idee richting uitvoering gaat, kan er publiciteit worden gegenereerd, bijvoorbeeld om deelnemers te werven. Ook kan het Sportakkoord financiële ondersteuning bieden. Daarbij is het bedoeling dat een activiteit of initiatief uiteindelijk op eigen benen kan staan en dat er een gezamenlijke aanvraag wordt gedaan door verschillende organisaties. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat het initiatief iets toevoegt aan het bestaande sport- en beweegaanbod. Wanneer een aanvraag niet binnen de criteria van het Haarlems Sportakkoord valt, wordt er vaak gekeken hoe een initiatief toch verder geholpen kan worden.

 

 

 

Meer informatie over het Haarlems Sportakkoord: www.sportsupport.nl/sportakkoord

bekijk de hele agenda